Cách thanh toán đặt vé máy bay hoặc khách sạn trên Nusatrip.com

Phương thức thanh toán

Thanh toán có thể được thực hiện thông qua ba phương thức khác nhau, bằng Thanh toán ATM / Chuyển khoản ngân hàng hoặc các giải pháp ngân hàng trực tuyến hoặc thẻ tín dụng .

Mặt sau

Giải pháp ngân hàng trực tuyến

Để thực hiện thanh toán thông qua các giải pháp Ngân hàng trực tuyến được hỗ trợ, hãy nhấp vào tab có tiêu đề GIẢI PHÁP NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN .

Chúng tôi hỗ trợ Ngân hàng Mandiri Clickpay , KlikBCA Và BCA KlikPay , chọn một trong những bạn muốn sử dụng cho giao dịch này. Lưu ý rằng nếu bạn chưa bao giờ sử dụng giải pháp này từ ngân hàng của mình, bạn phải kích hoạt giải pháp thanh toán với ngân hàng (nhìn thấy BCA KlikPay or clickpay mandiri).

Đối với Mandiri clickpay , hãy làm theo hướng dẫn về thông tin bạn cần nhập trên trang. Đảm bảo rằng bạn có mã thông báo mandiri an toàn của mình.Sau đó nhấn vào . Trang tiếp theo sẽ hiển thị chi tiết đặt phòng và thông tin thanh toán của bạn. Thông báo Vui lòng đợi sẽ hiển thị, thông báo cho bạn rằng hệ thống của chúng tôi đang xử lý đặt chỗ của bạn.

Nếu bạn chọn Mandiri clickpay , chúng tôi sẽ hiển thị cho bạn xác nhận về trạng thái thanh toán và trạng thái đặt phòng ngay trên trang xác nhận thanh toán của chúng tôi.

Đối với KlikBCA :

 • Đăng nhập vào trang web KlikBCA bằng USER ID bạn cung cấp khi thanh toán (chuẩn bị sẵn mã thông báo của bạn)
 • Chuyển đến menu Thanh toán thương mại điện tử
  • Chọn Tour/Du lịch/Khách sạn
  • Chọn NUSATRIP.COM
 • Đặt chỗ của bạn sẽ hiển thị trên trang KlikBCA, được xử lý bằng thanh toán
 • Sau khi thanh toán xong, đặt phòng của bạn sẽ được xử lý ngay lập tức

Đối với BCA klikpay , sau khi đặt chỗ của bạn được xử lý, thông báo chuyển hướng sẽ hiển thị trong 10 giây trước khi chúng tôi đưa bạn đến trang web BCA klikpay để hoàn tất quy trình thanh toán :

 • Đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu đã đăng ký BCA Klikpay của bạn (khác với thông tin đăng nhập KlikBCA)
 • Xem lại chi tiết giao dịch, chọn nguồn thanh toán : KlikBCA và nhấp vào Tiếp theo
 • Trên trang tiếp theo, nhấp vào Nút để tạo OTP (Mật khẩu một lần)
 • Bạn sẽ nhận được tin nhắn SMS từ BCA kèm theo mật khẩu để nhập vào ô nhập mã OTP, sau đó nhấn Thanh toán

Sau khi thanh toán của bạn được ngân hàng BCA xác nhận, hãy chọn tùy chọn quay lại trang web của người bán từ trang web cách klikpay. Nó sẽ đưa bạn trở lại nusatrip nơi bạn sẽ thấy trang xác nhận với chi tiết đặt chỗ và trạng thái thanh toán.

Bạn cũng sẽ nhận được email có đặt chỗ và trạng thái thanh toán, cũng như các tài liệu xác nhận chuyến đi phù hợp liên quan đến đặt chỗ của bạn. Nếu bạn đã tạo một tài khoản, chi tiết đặt phòng sẽ có sẵn trong "đặt phòng của tôi".

Mặt sau

Thanh toán qua ATM & Chuyển khoản ngân hàng

Để thực hiện thanh toán theo thời gian thực bằng ATM hoặc chuyển khoản ngân hàng, hãy nhấp vào tab có tiêu đề ATM / THANH TOÁN . NusaTrip.com hợp tác với:

Cách thanh toán bằng BCA ATM

 • ATM
  • Chọn Giao dịch khác
  • Chọn thanh toán
  • Chọn màn hình sau
  • Chọn Khác
  • Nhập mã công ty NusaTrip.com: 710418
  • Nhập mã thanh toán
  • Xác thực thông tin hiển thị và phê duyệt thanh toán

Cách thanh toán bằng Tài khoản ảo BCA

 • ATM
  • Chọn Giao dịch khác
  • Chọn chuyển
  • Chọn Tài khoản ảo BCA
  • Nhập số tài khoản ảo BCA mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn
  • Làm theo hướng dẫn để hoàn tất giao dịch
 • Ngân Hàng Trực Tuyến
  • Đăng nhập vào KlikBCA (chuẩn bị sẵn mã thông báo của bạn)
  • Chọn Chuyển tiền
  • Chọn Chuyển sang Tài khoản ảo BCA
  • Nhập số tài khoản ảo BCA mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn
  • Làm theo hướng dẫn để hoàn tất giao dịch
 • Ngân hàng di động BCA
  • Đăng nhập vào m-BCA
  • Chọn m-Transfer
  • Chọn Chuyển sang Tài khoản ảo BCA
  • Nhập số tài khoản ảo BCA mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn
  • Nhập mã PIN m-BCA của bạn
  • Làm theo hướng dẫn để hoàn tất giao dịch
 • Bộ công cụ sim BCA ngân hàng di động
  • Chọn m-BCA
  • Chọn m-Thanh toán
  • Chọn Khác / Lainnya
  • Nhập TVA rồi nhấp vào Ok
  • Nhập số tài khoản ảo BCA mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn
  • Nhập mã PIN m-BCA của bạn rồi nhấp vào OK
  • Làm theo hướng dẫn để hoàn tất giao dịch
 • Tiền mặt
  • Thanh toán bằng tiền mặt có thể được thực hiện tại quầy chi nhánh của BCA (trong cùng thời hạn thanh toán được cung cấp trong trang xác nhận đặt chỗ)

Cách thanh toán bằng Ngân hàng Mandiri

 • ATM
  • Chọn Thanh toán/Mua hàng
  • Chọn Thanh toán nhiều lần
  • Nhập mã Công ty / Tổ chức 70014
  • Nhập số tài khoản ảo Mandiri mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn
  • Chọn Yes để tiến hành thanh toán
  • Thay thế : Bạn cũng có thể thanh toán từ bất kỳ máy ATM nào có logo ATM BERSAMA hoặc PRIMA (nếu thẻ của bạn có logo ATM BERSAMA hoặc PRIMA ở mặt sau) (Mã ngân hàng Mandiri là 008)
 • Ngân Hàng Trực Tuyến
  • Đăng nhập vào Internet Banking (chuẩn bị sẵn mã thông báo của bạn)
  • Chọn thanh toán
  • Chọn Thanh toán nhiều lần
  • Chọn 'TransferPay' làm Nhà cung cấp dịch vụ
  • Nhập mã thanh toán chúng tôi đã cung cấp cho bạn
  • kiểm tra IDR
  • Nhấn Tiếp tục để tiến hành thanh toán
 • Ngân hàng di động
  • Đăng nhập vào Mobile Banking
  • Chọn thanh toán
  • Chọn Thanh toán nhiều lần
  • Chọn 'TransferPay' làm Nhà cung cấp dịch vụ
  • Nhập mã thanh toán chúng tôi đã cung cấp cho bạn
  • Chọn Lanjut
  • Nhập OTP và mã PIN của bạn
  • Chọn OK
 • Tiền mặt
  • Thanh toán bằng tiền mặt có thể được thực hiện tại chi nhánh của Ngân hàng Mandiri (trong cùng thời hạn thanh toán được cung cấp trong trang xác nhận đặt phòng)

Cách thanh toán bằng Ngân hàng BNI

 • ATM
  • Chọn chuyển
  • Chọn vào Tài khoản BNI
  • Nhập số tài khoản ảo mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn
  • Nhập số tiền chính xác
  • Xác thực thông tin hiển thị
  • Chọn Yes để tiến hành thanh toán
  • Thay thế : Bạn cũng có thể thanh toán từ bất kỳ máy ATM nào có biểu tượng ATM BERSAMA hoặc PRIMA hoặc ALTO (nếu thẻ của bạn có biểu tượng ATM BERSAMA hoặc PRIMA ở mặt sau) (Mã ngân hàng BNI là 009)
 • Ngân Hàng Trực Tuyến
  • Đăng nhập vào Internet Banking (chuẩn bị sẵn mã thông báo của bạn)
  • Chọn Giao dịch
  • Chọn Thông tin và Quản trị
  • Chọn Đặt tài khoản đích
  • Chọn Thêm tài khoản đích rồi chọn Ok
  • Nhập Số đơn đặt hàng dưới dạng NusaTrip (ví dụ)
  • Nhập số tài khoản ảo mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn
  • Điền tất cả các dữ liệu cần thiết và sau đó nhấp vào Tiếp tục
  • Nhập mã thông báo xác thực và sau đó chọn Xử lý
  • Bạn đã thêm thành công tài khoản đích
  • Chọn Menu Chuyển khoản rồi chọn Chuyển khoản vào Tài khoản BNI
  • Chọn tài khoản đích của bạn: NusaTrip
  • Nhập số tiền rồi nhập Mã xác thực Token
 • Ngân hàng di động
  • Đăng nhập vào Mobile Banking
  • Chọn chuyển
  • Chọn vào Tài khoản BNI
  • Chọn tài khoản đích
  • Chọn Nhập tài khoản mới
  • Nhập số Tài khoản ảo mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn rồi nhấp vào Tiếp tục
  • Nhập số tiền và nhấp vào Tiếp tục
  • Nhập Mật khẩu giao dịch của bạn và sau đó nhấp vào Tiếp tục
 • Ngân hàng SMS BNI
  • Đăng nhập SMS Banking BNI
  • Chọn chuyển
  • Chọn Trf Rekening BNI
  • Nhập Số tài khoản ảo mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn
  • Nhập số tiền và chọn Xử lý
  • Trong PopUp Message chọn Đồng ý
  • Nhập mã PIN của bạn HOẶC
  • Qua SMS gửi 3346 với định dạng : TRF[SPACE]BNI Virtual Account Number[SPACE]AMOUNT
 • Tiền mặt
  • Thanh toán bằng tiền mặt có thể được thực hiện tại chi nhánh BNI (trong cùng thời hạn thanh toán được cung cấp trong trang xác nhận đặt chỗ)

Cách thanh toán bằng Ngân hàng BRI

 • ATM
  • Chọn Giao dịch khác
  • Chọn thanh toán
  • Chọn Thanh toán khác
  • Chọn BRIVA
  • Nhập số Briva chúng tôi đã cung cấp cho bạn
  • Dữ liệu Thanh toán Briva sẽ được hiển thị và sau đó chọn Có để tiến hành thanh toán
  • Thay thế : Bạn cũng có thể thanh toán từ bất kỳ máy ATM nào có biểu tượng ATM BERSAMA hoặc PRIMA (nếu thẻ của bạn có biểu tượng ATM BERSAMA hoặc PRIMA ở mặt sau) (Mã ngân hàng BRI là 002)
 • Ngân Hàng Trực Tuyến
  • Đăng nhập Internet Banking
  • Chọn thanh toán
  • Chọn BRIVA
  • Chọn Tài khoản nguồn rồi nhập Mã thanh toán (Số BRIVA) mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn
  • Nhập Mật khẩu của bạn và sau đó nhập mToken của bạn
  • Nhấn Gửi để tiến hành thanh toán
 • Ngân hàng di động
  • Đăng nhập vào BRI Mobile
  • Chọn MobileBankingBRI
  • Chọn thanh toán
  • Chọn BRIVA
  • Nhập số BRIVA chúng tôi đã cung cấp cho bạn
  • Nhập số tiền và nhấp vào Ok
  • Nhập mã PIN Mobile của bạn và nhấp Gửi
 • Tiền mặt
  • Thanh toán bằng tiền mặt có thể được thực hiện tại chi nhánh BRI (trong cùng thời hạn thanh toán được cung cấp trong trang xác nhận đặt phòng)

Cách thanh toán bằng Ngân hàng CIMB Niaga

 • ATM
  • Chọn thanh toán
  • Chọn Tài khoản ảo
  • Nhập Số tài khoản ảo mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn
  • Chọn Tài khoản nguồn của bạn rồi nhấp vào Tiến hành để tiếp tục
  • Thay thế : Bạn cũng có thể thanh toán từ bất kỳ máy ATM nào có logo ATM BERSAMA hoặc PRIMA (nếu thẻ của bạn có logo ATM BERSAMA hoặc PRIMA ở mặt sau) (Mã ngân hàng CIMB NIAGA là 022)
 • Ngân Hàng Trực Tuyến
  • Đăng nhập Internet Banking
  • Chọn thanh toán hóa đơn
  • Chọn Tài khoản nguồn mà bạn muốn sử dụng
  • Trong Loại thanh toán chọn Tài khoản ảo
  • Nhập số tài khoản ảo mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn
  • Xác nhận thanh toán sẽ được hiển thị và sau đó nhập mPIN của bạn
  • Nhấn Gửi để tiến hành thanh toán
 • Ngân hàng di động
  • Đăng nhập để đi di động
  • Chọn chuyển
  • Chọn Chuyển sang Tài khoản CIMB NIAGA khác
  • Chọn Tài khoản nguồn rồi nhập số tài khoản ảo mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn
  • Nhập số tiền và nhấp vào Gửi
  • Dữ liệu Tài khoản ảo sẽ được hiển thị
  • Nhập mã PIN Di động của bạn và nhấp vào Xác nhận
 • Ghi chú
  • Giao dịch viên / Không được phép thanh toán bằng tiền mặt

Cách thanh toán với Maybank

 • ATM
  • Chọn thanh toán
  • Chọn Tài khoản ảo
  • Nhập Số tài khoản ảo mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn
  • Nhập số tiền chính xác
  • Xác thực thông tin hiển thị
  • Chọn Yes để tiến hành thanh toán
  • Thay thế : Bạn cũng có thể thanh toán từ bất kỳ máy ATM nào có biểu tượng ATM BERSAMA hoặc PRIMA hoặc ALTO (nếu thẻ của bạn có biểu tượng ATM BERSAMA hoặc PRIMA ở mặt sau) (Mã ngân hàng MAYBANK/BII là 016)
 • Ngân hàng trực tuyến
  • Đăng nhập vào Maybank Internet Banking Personal web site (M2U)
  • Chọn Chuyển tiền
  • Chọn Tài khoản ảo
  • Chọn tài khoản nguồn
  • Nhập số tài khoản ảo và số tiền chính xác để thanh toán
  • Một thông báo xác nhận sẽ hiển thị, hãy nhập mã thông báo SMS (TAC)
 • SMS + Ngân hàng
  • Chọn chuyển
  • Chọn Tài khoản ảo
  • Chọn tài khoản nguồn
  • Nhập số tài khoản ảo và số tiền chính xác cần thanh toán và làm theo bước tiếp theo HOẶC
  • Thông qua USSD *141*3#: Chọn Chuyển khoản, chọn Tài khoản ảo và làm theo bước tiếp theo
 • Tiền mặt
  • Thanh toán bằng tiền mặt có thể được thực hiện tại chi nhánh của Maybank (trong cùng thời hạn thanh toán được cung cấp trong trang xác nhận đặt phòng)

Cách thanh toán bằng ATM Bersama, ATM Prima, ALTO

 • ATM
  • Bạn cần bất kỳ thẻ ATM nào thuộc mạng ATM BERSAMA hoặc PRIMA hoặc ALTO
  • Trong menu ATM, chọn chuyển khoản tới ngân hàng khác
  • Một số ATM yêu cầu Mã ngân hàng & Tài khoản ngân hàng, một số chỉ yêu cầu Tài khoản ngân hàng (trong trường hợp đó, hãy đặt mã ngân hàng ở đầu số tài khoản)
  • Nhập mã ngân hàng và tài khoản ngân hàng được cung cấp trong xác nhận thanh toán
  • Sau đó nhập Số tiền cần thanh toán
  • Không cần nhập bất kỳ số tham chiếu nào
  • Máy ATM sẽ hiển thị xác nhận và tên của chủ sở hữu tài khoản phải là 'NusaTrip.com'
 • Chuyển trực tuyến theo thời gian thực
  • Một số ngân hàng hỗ trợ chuyển khoản trực tuyến “thời gian thực”, điều này có thể được sử dụng để thanh toán
  • Chọn ngân hàng: Maybank / BII (mã ngân hàng: 016) và sử dụng tài khoản được cung cấp để đặt vé
 • Tiền mặt
  • Thanh toán bằng tiền mặt có thể được thực hiện tại chi nhánh Maybank / BII (trong cùng thời hạn thanh toán được cung cấp trong trang xác nhận đặt phòng)
 • Ghi chú
  • Ngân hàng của bạn có thể hỗ trợ SMS & Chuyển khoản trực tuyến bằng một trong các mạng này
  • Nếu các bước thanh toán ngân hàng của bạn không được liệt kê trong phần trợ giúp của chúng tôi, vui lòng liên hệ với ngân hàng của bạn để xác nhận xem có thể sử dụng chuyển khoản SMS & Trực tuyến qua ATM BERSAMA, PRIMA hoặc ALTO (chuyển khoản liên ngân hàng theo thời gian thực)
  • Chúng tôi không hỗ trợ chuyển không theo thời gian thực, như chuyển được thực hiện với LLG hoặc RTGS

Danh sách các Ngân hàng hỗ trợ chuyển khoản liên ngân hàng ATM Bersama :

 • ANZ Indonesia
 • Bank Aceh
 • Bank Agroniaga
 • Bank Artos Indonesia
 • Bank Bengkulu
 • Bank BJB
 • Bank BNP
 • Bank Bukopin
 • Bank Capital
 • Bank Commonwealth
 • Bank DKI
 • Bank Ekonomi
 • Bank Ganesha
 • Bank ICB Bumiputera
 • Bank Ina Perdana
 • Bank Index
 • Bank Jabar Banten Syariah
 • Bank Jambi
 • Bank Jateng
 • Bank Jatim
 • Bank Kalbar
 • Bank Kalsel
 • Bank Kaltim
 • Bank Kesejahteraan
 • Bank Lampung
 • Bank Maluku
 • Bank Mayapada Internasional
 • Bank Mayora
 • Bank Mega
 • Bank Mestika
 • Bank Muamalat
 • Bank Nagari
 • Bank Nobu
 • Bank NTB
 • Bank NTT
 • Bank of India Indonesia
 • Bank Panin
 • Bank Papua
 • Bank Pundi
 • Bank QNB Kesawan
 • Bank Riau Kepri
 • Bank Saudara
 • Bank Sinarmas
 • Bank Sulselbar
 • Bank Sulteng
 • Bank Sultra
 • Bank Sulut
 • Bank Sumsel Babel
 • Bank Sumut
 • Bank Syariah Mandiri
 • Bank Syariah Mega Indonesia
 • Maybank
 • BNI 46
 • BPD Bali
 • BPD DIY
 • BPD Kalteng
 • BPR Karyajatnika Sadaya
 • BPR Semoga Jaya
 • BRI
 • BRI Syariah
 • BTN
 • BTPN
 • CIMB NIAGA
 • Citibank
 • Danamon
 • DBS
 • HSBC
 • Mandiri
 • Mutiara Bank
 • OCBC NISP
 • Permata Bank
 • Rabobank
 • Standard Chartered Bank
 • Telkomsel (TCASH)
 • UOB Indonesia

Danh sách các Ngân hàng hỗ trợ chuyển khoản liên ngân hàng ATM PRIMA :

 • Bank Agris
 • Bank ANDA
 • Bank ANZ
 • Bank Antardaerah
 • Bank Artha Graha
 • Bank BCA Syariah
 • Bank BJB
 • Bank BNI
 • Bank BNP
 • Bank BPD DIY
 • Bank BPD Kaltim
 • Bank BRI Syariah
 • Bank BTPN
 • Bank Bukopin
 • Bank Bumi Arta
 • Bank Central Asia (BCA)
 • Bank Chinatrust Indonesia
 • Bank CIMB Niaga
 • Bank Commonwealth
 • Bank DKI
 • Bank Ekonomi Raharja
 • Bank Hana
 • Maybank
 • Bank Jasa Jakarta
 • Bank Jateng
 • Bank Jatim
 • Bank Kalbar
 • Bank Mandiri
 • Bank Maspion
 • Bank Mayapada Internasional
 • Bank Mega
 • Bank Mega Syariah Mandiri
 • Bank Muamalat Indonesia
 • Bank Mutiara
 • Bank Nusantara Parahyangan
 • Bank OCBC NISP
 • Bank Papua
 • Bank Permata
 • Bank Pundi
 • Bank Rabobank
 • Bank Rakyat Indonesia
 • Bank Riau
 • Bank Royal
 • Bank SBI Indonesia
 • Bank Sinarmas
 • Bank Sulselbar
 • Bank Sumselbabel
 • Bank Syariah Mandiri
 • Bank BTN
 • Bank UOB Buana
 • Bank Victoria
 • Bank Windu
 • Bank Tokyo-Mitsubishi UFJ

Tất cả các khoản thanh toán qua ATM & Chuyển khoản ngân hàng được xác nhận trong vòng vài phút

Mặt sau

Thanh toán bằng thẻ tín dụng

Chọn tab THẺ TÍN DỤNG (chúng tôi hỗ trợ MasterCard, Visa, American Express & JCB) và điền thông tin tương ứng được yêu cầu vào từng trường.

Sau đó nhấn vào . Trang tiếp theo sẽ tải hiển thị chi tiết đặt chỗ của bạn, thông tin thanh toán và thông báo cho bạn về quá trình thanh toán đang được xử lý

để cung cấp cho bạn khả năng bảo mật trực tuyến tốt nhất, NusaTrip hỗ trợ một tính năng gọi là bảo mật 3D : "MasterCard Securecode", "Verified by VISA" , "JCB J/Secure" & “American Express SafeKey”. Nếu ngân hàng phát hành thẻ của bạn hỗ trợ tính năng này và thẻ của bạn đã được kích hoạt, bạn sẽ thấy một thông báo cho biết rằng chúng tôi sẽ chuyển hướng bạn đến tổ chức tài chính của bạn để xác minh. Trên trang đó, bạn sẽ được yêu cầu vượt qua bước xác minh ngân hàng (khác nhau tùy thuộc vào ngân hàng) trước khi được chuyển trở lại trang xác nhận thanh toán của NusaTrip.com. Đảm bảo rằng bạn không làm mới trang vì một số chuyển hướng và liên lạc với ngân hàng có thể mất một chút thời gian.

Nếu ngân hàng của bạn đã chấp thuận giao dịch, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email xác nhận đặt chỗ với trạng thái đặt chỗ & thanh toán của bạn, cũng như các tài liệu xác nhận chuyến đi phù hợp liên quan đến đặt chỗ của bạn. Nếu bạn đã tạo một tài khoản, chi tiết đặt phòng sẽ có sẵn trong "Đặt chỗ của tôi".

Tip : khi nhận thẻ tín dụng mới từ ngân hàng, bạn nên hỏi xem thẻ có hỗ trợ "MasterCard Securecode", "Verified by VISA", "JCB J/Secure" hoặc "American Express SafeKey" hay không và đảm bảo rằng nó đã được kích hoạt.

Mặt sau